Standarta
Děkujeme Vám za podporu! Petice byla 10. prosince 2015 projednána na plenárním zasedání Senátu. Zazněla důležitá kritika činů prezidenta a jen hromadný odchod zbylých senátorů levice zabránil přijetí tvrdších usnesení k činům prezidenta. Prohlédněte si články o petici na stránkách Podhradí nebo na veřejně přístupných(i bez registrace) facebookových stránkách Prezidente, odejděte

Krátké informace k minulému projednávání petice Prezidente, odejděte:
- 4.11.2015 byla věc projednána Výborem pro petice, ten schválil obecné usnesení o tom, že hlasování je na každém senátorovi
- 2.12.2015: na tento den bylo zařazeno projednávání petice na plenárním zasedání - nicméně bylo odhlasováno, že poslední dva body schůze(tedy také petice) byly přeloženy na schůzi 10. prosince
Pokud si také myslíte, že prezident překročil meze ústavnosti (nejvíce naposledy na Albertově), můžete napsat například svému senátorovi / poslanci / Vládě a požádat je, aby se k tomu také vyjádřili.
Přikládáme rešerši výroků Miloše Zemana za celý rok k válce na Ukrajině. V dokumentu jsou odkazy na celé projevy v nezkrácené formě (většinou z hrad.cz), tak abyste si mohli udělat názor, tak jako to pomohlo nám při snaze o pochopení přístupu MZ k válce na Ukrajině: Vyroky_MZ_o_Ukrajine.pdf

K minulým událostem:
10.června 2015 jednal (viz článek v Echo24.cz ) o petici „Prezidente, odejděte“ v Senátu Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice . Na úvod jsme pronesli projevy jako zástupci těch, kteří petici podepsali. Po našich projevech pan senátor Šesták (zpravodaj petice) shrnul výsledky „kulatého stolu“: Ústavní právníci při slyšení 28.května neshledali zatím důvod pro podání ústavní žaloby, ale konstatovali, že mnohá jednání prezidenta se pohybují na hraně Ústavy. Pan senátor tedy navrhl, aby vzhledem ke komplikované a závažné problematice bylo jednání o petici přerušeno a byl čas zadat ústavním právníkům ještě detailnější posouzení především hlavního tématu: co je to „hrubé porušení Ústavy“ prezidentem a co tedy klasifikovat jako porušení menší.

Následovala krátká rozprava, při které senátoři podpořili přerušení k dalšímu doplnění ústavními právníky. Při hlasování byl návrh na poskytnutí času na další doplnění jednomyslně schválen. Tématem se tedy budou zabývat další odborníci a dále to pomůže vyhodnotit možná rizika, na která upozorňuje petice. Senátoři zatím tedy neshledávají důvod k aktuálnímu podání návrhu na ústavní žalobu, vyjadřují ale své znepokojení (diskutována byla zejména neveřejná část rozpravy Miloše Zemana s Vladimírem Putinem z české strany pouze za přítomnosti pana Nejedlého a Mynáře) a podporují zpracování dalších posudků odborníků. Na plenární zasedání tedy petice půjde pravděpodobně v září (nikoliv tedy v době dovolených, prázdnin, což by kvalitě projednávání jistě neprospělo).

V odkazu si můžete přečíst naše projevy: http://podhradi.org/vybor-senatu-petice-projevy/

Dále projev k "občanské válce" při zasedání "kulatého stolu": http://podhradi.org/projev-kulaty-stul-petice/v Senátu jsme předali celkem: 11 126 podpisů. Petice je projektem podporovaným Pražským Majdanem a spolkem Podhradí.

Dokumenty předané Senátu:
- Celý text petice (a zároveň petiční arch)
- dopis pro Senát
- návrh ústavní žaloby

Prezidente, odejděte! .cz
Platforma skupin a občanů
E-mail: mikemajzner zav gmail.com